Nieuws Onderwijskwaliteit

Doelgroepenmodel op Hét Congres

Tijdens Hét Congres zijn er door Hub Noord-Brabant twee presentaties/workshops gegeven over het Landelijke Doelgroepenmodel. De eerste presentatie is door ongeveer 60 mensen bezocht, de deelnemers konden kennismaken met het Landelijk Doelgroepenmodel, de achtergrond en toepassingsmogelijkheden. Ook is een voorbeeld gegeven van een ontwikkelingsperspectief, gebaseerd op het Landelijk Doelgroepenmodel.

Bij de tweede bijeenkomst is ingegaan op de verschillende gebruikerservaringen van mensen die bekend zijn met het model en dit al gebruiken in hun school. Er waren ongeveer 18 belangstellenden, waaronder ook mensen die op korte termijn van plan zijn om met het Landelijk Doelgroepenmodel te gaan werken en dus vooral benieuwd waren naar de ervaringen van anderen.

Positieve ervaringen
Er zijn veel positieve ervaringen uitgewisseld, bijvoorbeeld het spreken in dezelfde taal, het positieve effect op de kwaliteitszorg, de transparantie van het model en de mogelijkheid voor een goede onderbouwing van de uitstroombestemming. Er waren ook nog vragen en verbeterpunten waaronder het op de juiste manier invullen van de ondersteuningsbehoefte, het verder uitwerken van het model voor cluster-4-onderwijs en het bepalen van tussendoelen in het onderwijsaanbod werden genoemd.

Tijdens beide bijeenkomsten hebben de deelnemers een mentimeter met stellingen ingevuld, ter verbetering en doorontwikkeling van het Landelijk Doelgroepenmodel. De uitkomsten van deze meting zullen worden meegenomen naar de ontwikkelgroep.

Overige bijeenkomsten
De afgelopen maanden hebben er een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden rondom het landelijk doelgroepenmodel. Er is een bijeenkomst geweest speciaal voor cluster 4.  Hier werd duidelijk dat er vanuit cluster 4 behoefte is aan verduidelijking, met name op het gebied van de ondersteuningsbehoeften. Een kleinere werkgroep zal hiermee aan de slag gaan.

Op 9 december is de werkgroep inhoud bij elkaar gekomen en zijn er presentaties gegeven over de mogelijkheden van de verschillende LVS/LAS systemen met betrekking tot het Landelijk doelgroepenmodel. Door de Onderwijsspecialisten is een presentatie gegeven over Som Today en MLS. Hub Noord Brabant heeft verteld over Edumaps en door Driestar Educatief zijn de mogelijkheden van ParnasSys gepresenteerd.