Nieuws Algemeen

Over zelf verzonnen regels gesproken….

Op geen enkele manier is het de bedoeling om als LECSO samenwerkingsverbanden te bashen, maar soms is het echt te gek wat sommige van hen af en toe aan zelf verzonnen regels in elkaar knutselen.

Even het volgende voorbeeld in telegramstijl: samenwerkingsverband heeft financiële problemen. Verzonnen oplossing: er wordt nog uitsluitend een categorie-1 bekostiging afgegeven. Is er meer nodig, dan wordt dat aangevuld met arrangementsmiddelen. Ook EMB-leerlingen met in principe een noodzakelijke categorie-3 bekostiging vallen onder dit regime.

Echter: DUO kent vanuit de extra EMB-regeling die middelen (€4.000) alleen toe wanneer er sprake is van een formele categorie-3 bekostigingsindicatie. Het samenwerkingsverband is niet voor één gat te vangen en spreekt het volgende af: we geven in die voorkomende situaties een categorie-3 bekostiging af, zodat het vinkje voor DUO geregeld is, maar zodra de extra EMB-middelen binnen zijn, dient de school het verschil tussen de categorie 1 en categorie 3 bekostiging aan het samenwerkingsverband terug te betalen. Onacceptabel en wanneer dit aan de orde zou zijn adviseren wij om als school voor speciaal onderwijs hier ALTIJD tegenin gaan!