Nieuws Onderwijskwaliteit

Informatie bijeenkomst - Omgaan met data in het Speciaal Onderwijs

Grip op kwaliteit. Het begint bij het verzamelen van de beschikbare data. Denk aan: resultaten, populatie, het onderwijsproces, het schoolklimaat, etc. Deze data moeten vergeleken en geanalyseerd worden, zodat de organisatie evidence based beslissingen kan maken. Hierdoor kan effectief en efficiënt de onderwijskwaliteit verhoogd worden.

In het SO zijn deze data versnipperd. Standaard berekeningen zijn niet mogelijk, waardoor veel tijd verloren gaat aan handmatige berekeningen, tijd die er niet is.

Experts op dit gebied, vanuit onderzoek en de praktijk, vertellen tijdens deze bijeenkomst hoe data ondersteund grip gekregen kan worden op de kwaliteit en hoe verder gebouwd kan worden naar een meetbare toekomst, met meer tijd voor onderwijs.

De bijeenkomst vindt plaats in het kantoor van LECSO, Aidadreef 4 te Utrecht van 13:00 tot 15:30 uur.

Aanmelden kan hier

TRIPS Orion event.pdf