Nieuws Arbeidstoeleiding

Arbeidsmarktkenmerken uitstroom

Vanuit het kennisteam arbeidstoeleiding hoorden we dat deze gegevens link wellicht de moeite waard zijn om hier kennis van te nemen.  Het betreft informatie over de gegevens vso- en pro-uitstromers uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2017/’18.  Je ziet de arbeidsmarktkenmerken direct na schoolverlaten en één, twee en drie jaar na schoolverlaten.
De tabellen tonen het aandeel met werk en met een uitkering, de wekelijkse arbeidsduur, uurlonen en het aandeel met een bijstandsuitkering en met een Wajong-uitkering.