Nieuws Algemeen

Inventarisatie naar seksuele vorming in het onderwijs - cluster 3/4 scholen

Eind vorig jaar zijn de resultaten van de inventarisatie in het v(s)o, in de vorm van een factsheet, gepubliceerd op de website van loket gezond leven, die gaat over de ervaringen in het primair onderwijs. Hiervoor ook een aantal so-scholen geïnterviewd.

De factsheet vindt u in de bijlage.

RIVM factsheet seksuele en relationele vorming in primair onderwijs P3.pdf