Nieuws Onderwijskwaliteit

Meet up OR2

Op 16 januari 2020 heeft de meet-up OR2 plaatsgevonden. Dat veel scholen en besturen zoekende zijn hoe te voldoen aan deze standaard bleek wel uit het grote aantal aanmeldingen.

Twee onderwijsinspecteurs hebben toelichting gegeven op de standaard en verteld wat hen is opgevallen tijdens de schoolbezoeken. De inspectie beoordeelt sinds 2017 of leerlingen sociale en maatschappelijke competenties behalen op het niveau dat in overeenstemming is met de gestelde norm. In schooljaar 2018-2019 behaalde 88% van de onderzochte scholen een onvoldoende op deze standaard. Een aantal scholen heeft een passend volginstrument, maar geen streefniveaus of normen geformuleerd. Andere scholen hebben dit wel, maar stellen niet jaarlijks op schoolniveau vast of ze aan de eigen norm voldoen. De inspectie heeft tot nu toe vooral gekeken naar de sociale competenties en zich nog niet zo zeer gericht op de maatschappelijke competenties. Richting het gekozen volginstrument is de inspectie coulant, mits de keuze goed is onderbouwd. Een genormeerd instrument heeft de voorkeur, maar voor nu wordt het gebruik van bijvoorbeeld leerlijnen ook geaccepteerd. De school kiest voor een instrument dat het beste aansluit bij de leerlingpopulatie en dat competenties beschrijft die de leerlingen op hun vervolgplek nodig hebben.

In 2019 heeft de inspectie een themaonderzoek uitgevoerd, waarbij ook gekeken is naar de sociale competenties. De uitkomsten van dit onderzoek zullen in maart 2020 worden gepubliceerd in de Staat van het Onderwijs.

Naast de toelichting van de inspectie zijn er praktijkervaringen gedeeld. Het Zuiderbos (VSO) heeft de deelnemers meegenomen in hun zoektocht naar een passende wijze om de sociale en maatschappelijke competenties van hun leerlingen te volgen. Daarnaast is er vanuit SO Frylan een presentatie gegeven over de AuReCool.

Het is duidelijk dat er nog geen pasklare oplossingen of tools zijn voor het verantwoorden van de kwaliteit op OR2. Er is nog verdere ontwikkeling nodig. LECSO zal deze ontwikkelingen volgen en volgend jaar opnieuw een meet-up organiseren rondom dit thema zodat de opgedane expertise kan worden gedeeld.

De ppt van inspectie kan worden opgevraagd bij LECSO, stuur hiervoor een mail naar info@lecso.nl