Nieuws Arbeidstoeleiding

Schooldiploma VSO stand van zaken

Vanaf 2022 gaan de leerlingen in het Voorgezet Speciaal Onderwijs met een diploma van school. Verantwoordelijk minister Arie Slob gaat daartoe de wet wijzigen. “Alle leerlingen verdienen een bekroning op het einde van hun middelbare schooltijd,” heeft de minister aangegeven.

Voor het Praktijkonderwijs waren hier al eerder toezeggingen over gedaan en de plannen hiervoor zijn in gang gezet.  Er is al voor hen een internetconsultatie gestart. Via Internetconsultatie kan men kennis nemen van wetsvoorstellen en hun ideeën hierover kenbaar maken. Het doel hiervan is de transparantie van het wetgevingsproces te verbeteren en bij te dragen aan de kwaliteit.  Je kunt de internetconsultatie voor het Praktijkonderwijs vinden via de link.

We willen graag als speciaal Onderwijs zoveel als mogelijk aansluiten bij wat nu voor Pro al is ingezet.  We kunnen als voortgezet speciaal onderwijs ook reageren (via de link). Doe dat vooral!