Nieuws Onderwijs en Zorg

NICE TO KNOW

Bij LECSO krijgen we wekelijks veel berichten binnen. De belangrijkste zetten we op onze website en komen in de maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast krijgen we ook veel mails en aankondigingen van bijeenkomsten. We kunnen hiervan niet alles als 'los' bericht plaatsen. Vaak gaat het wel over zaken die de moeite van het lezen waard zijn. Deze berichten verzamelen we regelmatig in de rubriek Nice to know.

Cito Volgsysteem VO vernieuwd

In het voortgezet (speciaal) onderwijs kan gebruik worden gemaakt van het Cito Volgsysteem om het niveau van leerlingen te volgen. In schooljaar 2019-2020 heeft Cito Toets 0 en 1 vernieuwd. Van de vorige Toets 0 zijn op dit moment geen antwoordbladen of Cito Scoringsservice meer te bestellen. Hiervan kunnen dus ook geen rapportages meer worden gemaakt. We hebben signalen ontvangen dat dit niet bij alle scholen bekend is, vandaar onze berichtgeving hierover.

De rapportages van de al eerder afgenomen toetsen blijven gewoon beschikbaar.


Vanuit het ministerie van VWS, is er het programma Volwaardig Leven (www.volwaardig-leven.nl). Zij hebben de mogelijkheid om gratis een bijdrage te leveren op ouderavonden e.d. om ouders informatie te geven over de zorgwetten.

 Via deze link vindt je de brochure. Er zijn geen kosten verbonden aan hun bijdrage.


Het boek Leefklimaat! Voor jeugd en volwassenen( Peer van der helm) is uit!

‘Wat werkt’ voor de jeugdzorg, de maatschappelijke opvang, ggz, gezinshuizen, de forensische psychiatrie, gehandicaptenzorg, het speciaal (passend) onderwijs en gemeenten? Leefklimaat! biedt alle (aanstaande) professionals die deze zorg willen verbeteren belangrijke kennis en tools. link


Health Deal EMB

Het QoL Centre heeft al enige tijd een Health Deal voor EMB in voorbereiding, in samenwerking met het Ministerie van VWS, RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) en diverse partners. Een gedegen traject om betrokkenen met elkaar te verbinden en in positie te brengen voor een nieuwe koers, op weg naar beter maatwerk voor kind en gezin. In november 2018 organiseerden we de eerste bijeenkomst om het draagvlak voor zo’n Health Deal, te verkennen. Met inbreng uit sessies in 2019, hebben zij een concreet actieplan gemaakt.

Op maandag 27 januari 2020 is dit actieplan mondeling toegelicht tijdens de ‘Health Deal doorbraaksessie’. Onder gespreksleiding van Rob Berghuis, wordt het een bijeenkomst met impact!