Nieuws Passend Onderwijs

Update Groeiregeling (v)so 2019-2020

Samenwerkingsverbanden zijn wettelijk verplicht de ondersteuningsbekostiging te betalen voor leerlingen die tussen de telling van 1 oktober T-1 en 1 februari daaropvolgend zijn ingeschreven in het (v)so. De nieuwe leerlingen die door het samenwerkingsverband zijn verwezen naar en ingeschreven in het speciaal onderwijs in de periode vanaf 1 oktober tot en met 1 februari zijn leidend. Dit geldt ook voor het aantal leerlingen dat uitgeschreven is uit het speciaal onderwijs.

Het ‘kijkglas-3’ geeft inzicht in de ontwikkelingen in leerlingaantallen. De groeibekostiging voor zowel het samenwerkingsverband als de (v)so school wordt automatisch berekend. Hiervoor hoeft alleen het brinnummer van het samenwerkingsverband / de (v)so in het model ingevoerd te worden en moet worden aangegeven of binnen het samenwerkingsverband is afgesproken of ook de basisbekostiging personeel en de materiële bekostiging in de berekening van de groeiregeling moet worden meegenomen.

Hieronder vindt u een model inclusief een uitgebreide toelichting op de groeiregeling in het (v)so.

Kijkdoos-2019-2020-Groeiregeling-VSO-vs-27okt2019-1.xlsx