Nieuws Algemeen

Kennisgroep Handschrift

Informatie kennisgroep Handschrift verbetering

 

De kennisgroep  bestaat al zo’n 15 jaar en vergadert twee keer per jaar in Utrecht in het kantoor van de PO-Raad/LECSO. Een keer in het voorjaar en een keer in het najaar.

Deze groep is landelijk en voor alle mensen die het handschrift bezig zijn en bestaat uit ongeveer 20 mensen, dit wisselt per jaar . Het ligt aan je baan op dat moment: is de bijdrage, deelname nog relevant ,  en of je tijd krijgt van je werkgever om de vergadering bij te wonen. 

De deelnemers komen uit het hele land: van Beetsterzwaag tot Valkenburg en van Zwolle tot Rozendaal , Breda en de Zaanstreek.. De werkkringen zijn ook divers: ergotherapie, ambulante begeleiding, samenwerkingsverbanden, mytylscholen. Gemeenschappelijk hebben we dat we allemaal werken met leerlingen waarbij een leesbaar handschrift niet van zelf sprekend is.  Deze leerlingen zitten zowel in het PO als VO.

We informeren elkaar over:

  • Nieuwe artikelen, inzichten, meningen over handschrift onderwijs.
  • Materialen die je kunt gebruiken bij je schrijfbegeleiding op  scholen..
  • Formulieren, voorlichtingsmaterialen, PowerPoints die je voor scholen en ouders kunt gebruiken

En hebben een aantal spelregels:

  • We willen niet meer dan twee mensen per school/organisatie anders wordt de groep te groot.
  • Het is  belangrijk dat je daadwerkelijk met leerlingen binnen het schrijfonderwijs/-ondersteuning bezig bent
  • Je mag gebruik maken van alle materialen en methodes die gebruikt worden door de leden van de groep. Deze worden verzameld in een Dropbox. Het is dan wel fijn als jezelf daar ook je materialen inzet om te delen. Het blijft geven en nemen.

 

 Heb je interesse om deel te nemen aan deze taakgroep stuur dan een mail naar e.vanbiesen@swv-passendwijs.nl.