Nieuws Onderwijs en Zorg

OCW: Thuiszitters in het funderend onderwijs

In deze brief informeert OCW over de resultaten van het afgelopen schooljaar en de visie voor de komende jaren. De komende periode zal in aanloop naar de afloop van het Thuiszitterspact door alle partijen hard moeten worden gewerkt om een passend vervolg te vinden dat recht doet aan ieder thuiszittend kind.

Aan bod komt:
- de verzuimcijfers;
- de maatschappelijke context van het thema thuiszitters;
- het nog meer centraal stellen van het kind bij de aanpak van thuiszitters;
- de regionale aanpak van thuiszitters;

Ondanks het feit dat er steeds beter wordt geregistreerd zijn er geen concrete
verklarende factoren voor de stijging in de cijfers. Wel tonen het contrast tussen
de cijfers en het geleverde werk in het veld, de door de gemeenten aangegeven
mogelijke oorzaken en de onderzoeken van Regioplan en het Kohnstamm
Instituut aan hoe complex de thuiszittersproblematiek is.

Hiernaast zijn er verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen
waar rekening mee moet worden gehouden bij het vinden van oplossingen voor
thuiszittende kinderen, zoals de decentralisatie en ontwikkelingen in het sociaal
domein en het wachtlijstenvraagstuk. Waarbij de vraag naar jeugdhulp en het
speciaal onderwijs groter is dan het aanbod. Tegelijkertijd vormen de
maatregelen rond onderwijs-zorg een belangrijk aanknopingspunt in het vinden
van oplossingen. 

Zie voor de brief de bijlage.

Thuiszitters_in_het_funderend_onderwijs.pdf