Nieuws Algemeen

Voortgang scenariomodel primair en gespecialiseerd onderwijs

Verbeteringen in het scenariomodel

Zoals elk jaar is het model geactualiseerd en is er een nieuwe prognose geschat van leerlingen en daarmee van de benodigde personele formatie. De website heeft een nieuw uiterlijk gekregen en de rapporten zijn vernieuwd naar een interactief en dynamisch ontwerp. Inhoudelijk is het model uitgebreid met de module voor strategische personeelsplanning waarmee inzichtelijk kan worden gemaakt of er op school-/bestuursniveau overschotten of tekorten aan leraren worden verwacht in de komende jaren.

Recentelijk zijn er nieuwe instructievideo’s geplaatst. Tenslotte is de herziene bekostigingsmethodiek in het model verwerkt.

LINK