Nieuws Onderwijs en Zorg

Toelaatbaarheid voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking

In het debat over de Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs heeft OCW toegezegd om te reageren op een reactie van een betrokken ouder bij de casus van de Maasgouwschool.

Dit staat in relatie met een eerder ingediende motie van het lid Rudmer Heerema waarbij deze vraagt om afspraken te maken met de samenwerkingsverbanden om te komen tot een landelijke werkwijze voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (emb).  Hieronder de reactie vanuit OCW:

LINK