Nieuws Algemeen

Hoe zorgen we voor een relevante en realiseerbare benchmark?

Ook voor het SBO en het speciaal (voorgezet)onderwijs wordt er een benchmark ontwikkeld. Die benchmark vergelijkt prestaties, aspecten van onderwijskwaliteit en inzet van middelen van alle schoolbesturen, waardoor schoolbesturen van elkaar kunnen leren. Met behulp van de benchmark kunnen schoolbesturen een rijker gesprek voeren met schoolteams, GMR, ouders en leerlingen. Dat helpt ervoor te zorgen dat we nog meer grip gaan krijgen op: ‘waar is winst te behalen’. Daarbij kan het ook helpen je gemakkelijker te verantwoorden richting o.a. intern toezicht en de Onderwijsinspectie. Ook geeft de benchmark een beeld van de sector als geheel en helpt het bij het proactief uitdragen van een eigen verhaal richting maatschappij en politiek.

Werkgroepen ontwikkeling po/vo benchmark

Onlangs is er een uitnodiging uitgegaan aan bestuurders en stafleden in het VO en PO om mee te denken over de indicatoren. Zie hier voor meer informatie en data. Parallel aan deze werkgroepen organiseren we ook een aparte werkgroep voor VSO, SO en SBO om te onderzoeken of en welke specifieke indicatoren van toepassing zijn. Benchmarken is niet alleen belangrijk als verantwoordingsmiddel, maar het biedt ook handvatten om beslissingen te nemen. Wij vinden het daarom belangrijk om gezamenlijk te onderzoeken hoe het speciaal onderwijs op een objectieve en betrouwbare manier in beeld kan worden gebracht.

Samen zoeken we antwoord op onder meer de volgende vragen:

Wanneer doe je het als school  goed? (Kijkend naar onderwijskwaliteit, bedrijfsvoering en financiën en andere relevante prestatiegebieden) En hoe maken we dit inzichtelijk?  We weten uit de ervaring dat onderwijskwaliteit soms ingewikkelder is als het afwijkt van alles wat ‘regulier’ is. We gaan onderzoeken wat zinvol is en mogelijk.

Hoe kunnen we schoolbesturen met elkaar vergelijken?

Welke indicatoren willen we in 2020 vergelijken, hoe definiëren we die, en hoe komen we aan de benodigde informatie?

De werkgroep voor VSO, SO en SBO is op 11 maart, 14:00 - 17:00 uur in Utrecht, in het kantoor van de PO-Raad/VO-raad. Tijdens de bijeenkomst werken we samen met andere schoolbestuurders en stafmedewerkers om te onderzoeken wat mogelijk en zinvol is. Dit leidt dan tot  ‘onze’ benchmark. De werksessies worden ingericht volgens een gestructureerd proces. Vooraf sturen we het programma toe, zodat ieder zich kan voorbereiden op de vragen die aanbod zullen komen. De sessies worden georganiseerd door de PO-Raad, VO-raad en LECSO

Aanmelden voor deze werkgroep kan via de link. Meer en uitgebreidere informatie over de benchmark vind je hier.

Als je nog vragen hebt, laat het dan gerust weten.

 

Met vriendelijke groet,
LECSO