Nieuws Onderwijskwaliteit

OR2 tijdens de kennisgroep kwaliteitszorg

Op 23 januari 2020 is de kennisgroep Kwaliteitszorg bestaande uit bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers bijeen gekomen. Tijdens het ochtendprogramma is er op verzoek van de deelnemers aandacht geweest voor de inspectiestandaard OR2: Sociale en maatschappelijke competenties.

Door de PO-Raad en LECSO is een presentatie gegeven over OR2 waarin aan de orde kwam wat OR2 vraagt van scholen en welke tips er zijn vanuit de inspectierapporten. Daarnaast hebben twee scholen gepresenteerd hoe zij omgaan met OR2. 

Het werd wederom duidelijk dat het zoeken is naar geschikte instrumenten. Ook blijft het in kaart brengen van de opbrengsten op het gebied van OR2 monnikenwerk. Er is nog ontwikkeling nodig om de sociale en maatschappelijke competenties van leerlingen goed in beeld te brengen.

In de bijlages is de presentatie en een checklist voor OR2 te vinden.

23012020 Kennisgroep Kwaliteitszorg OR2 presentie PO Raad-Lecso.pptx

23012020 Checklist OR2.docx