Nieuws Onderwijs en Zorg

AO Voortgang onderwijs-zorg

Op 5 februari 2020 was er een Algemeen overleg (AO) met betrekking tot de voortgang onderwijs-zorg. Namens Lecso is er een brief (zie bijlage) naar de Tweede Kamer uitgegaan. In het AO is de inhoud van onze brief aan bod gekomen. Er zijn nog geen toezeggingen gedaan. De wachtlijst problematiek in het gespecialiseerd onderwijs is ook aan bod geweest. OCW gaat nog met LECSO en de PO-Raad in gesprek om deze trend meer te duiden. 

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over onderwijs en zorg bleek dat de Kamerleden wachten op de evaluatie van passend onderwijs. Minister Arie Slob (Onderwijs) gaf aan dat de evaluatie al vervroegd is. In juni gaat de Kamer in debat over de evaluatie passend onderwijs. Onze indruk is dat de onderwerpen die besproken zijn vooral doorgeschoven worden naar juni 2020. 
2020-0004.pdf