Nieuws Algemeen

NICE TO KNOW: Steeds meer studenten PABO

Het aantal studenten dat kiest voor een lerarenopleiding in het basisonderwijs is opnieuw toegenomen. In collegejaar 2019/2020 startten 452 studenten meer bij de pabo dan het jaar ervoor; een toename van 9,5%. Opvallend is dat het aantal mannen harder stijgt dan het aantal vrouwen. Ook bij verpleegkunde is de toename fors met 8% meer instroom dan in 2018.

Meer mannen naar de pabo

Bij de instroom voor alle opleidingsvormen (voltijd, deeltijd en duaal) is de stijging van het aantal mannen groter dan het aantal vrouwen. Veel pabo’s hebben geen verplichte kleuterstage meer of hebben die in ieder geval in het eerste jaar afgeschaft omdat het veel mannelijke studenten lijkt af te schrikken. Een ander voorbeeld is het Teachers College van Windesheim, waar studenten pas na 1,5 jaar hoeven te kiezen voor het basis- of voortgezet onderwijs. Ook dit lijkt meer mannen aan te trekken. De Hogeschool Utrecht heeft zelfs een speciale studievereniging Mannen op de Pabo (MOP) die op iedere Open Dag probeert zoveel mogelijk mannen voor de opleiding te winnen.

Meer VWO-ers naar de pabo

Net als vorig jaar zien we dit collegejaar weer een stijging van het aantal vwo’ers dat voor een hbo-opleiding kiest. Hoewel het nog steeds een klein percentage is van de totale instroom (6,9%) schreven dit jaar 7.820 vwo’ers zich in bij een hogeschool.

LINK naar factsheet