Nieuws Algemeen

NICE TO KNOW: ICT-hulpmiddelen en (dreigende) thuiszitters in het (speciaal) onderwijs

Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel kinderen en jongeren thuis. Het bundelen van krachten zodat elke leerling een passende plek krijgt is dan ook noodzakelijk. Daarnaast kan de juiste inzet van ICT-hulpmiddelen kansen bieden. Maar wat werkt daarin het beste? 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook leerlingen die op afstand onderwijs krijgen of een extra ondersteuningsbehoefte hebben. ICT wordt al heel lang ingezet om deze doelgroep zo goed mogelijk te begeleiden in het leren, maar onduidelijk is wat écht goed werkt.  ICT moet kunnen worden ingezet om te zorgen dat leerlingen in resultaten niet achterblijven, maar ook op sociaal vlak aansluiting blijven hebben met school en leeftijdsgenoten.

Consulenten van Passend Onderwijs Advies Heliomare en samenwerkingsverbanden geven aan dat er kansen gezien worden in de inzet van ICT-hulpmiddelen bij (dreigende) thuiszitters. ICT kan als hulpmiddel worden ingezet om maatwerkondersteuning te bieden bij het communiceren, het coachen en het (flexibel) leren van (dreigende) thuiszitters. Heliomare wil zicht krijgen op de digitale tools die er reeds zijn en op de kansen die deze bieden voor maatwerk, met als doel een positieve ontwikkeling van de leerling. 

Meer lezen