Nieuws Passend Onderwijs

Nieuwe leden gezocht voor werkgroep inhoud Landelijk Doelgroepenmodel

In 2018 is het Landelijk Doelgroepenmodel (LDGM) van LECSO gelanceerd en door vele organisaties in gebruik genomen. Met dit instrument zijn scholen beter in staat om onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en ondersteuning voor een leerling in kaart te brengen. Ook draagt het bij aan het spreken van dezelfde taal met stakeholders van het onderwijs.

Na twee jaar gebruik wil de werkgroep inhoud in 2020 het Landelijk Doelgroepenmodel evalueren en verder door ontwikkelen. Er zal bijvoorbeeld bekeken worden op welke wijze de ontwikkelingsleeftijd (SEO)  gekoppeld kan worden aan werkwijzen rondom OR2; sociale en maatschappelijke competenties. Maar wellicht is ook een aanpassing op terminologie gewenst waarmee het model meer passend wordt voor onze leerlingen in het voormalige cluster 4 onderwijs.

Het is wenselijk dat de huidige werkgroep inhoud hiervoor wordt aangevuld met nieuwe leden. LECSO vindt het belangrijk dat de werkgroep het onderwijsveld goed vertegenwoordigt; vanuit de verschillende regio’s, onderwijsvormen en schoolbesturen. Een andere voorwaarde is dat de leden het doelgroepenmodel kennen en goed op de hoogte zijn van de toepasbaarheid in zowel het cluster 3 als het cluster 4 onderwijs.

Interesse om aan de werkgroep inhoud deel te nemen? Meld je voor 25 februari aan via a.postma@lecso.nl, vermeld hierbij je naam, functie, bestuur en je ervaring met het Doelgroepenmodel. Eind februari maakt LECSO een selectie en worden bijeenkomsten ingepland.