Nieuws Algemeen

Verbreden huidige experimenteerregeling samenwerking speciaal en regulier onderwijs

In de huidige regeling kunnen reguliere scholen en (v)so-scholen/vestigingen die willen integreren deelnemen aan een vierjarig experiment. De periode wordt gebruikt om het voor elkaar te krijgen dat leerlingen uit het speciaal en regulier onderwijs in gezamenlijkheid onderwijs krijgen.  Beide scholen blijven nog wel bestaan. Een van de voorwaarde is dat na vier jaar de scholen verder gaan als één school. Ook konden de speciale basisscholen (SBO) niet in aanmerking komen voor de huidige regeling.  Dit wordt gezien als onwenselijk.

Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft bekend gemaakt dat hij het experiment voor samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs zal verlengen en verbreden.  Dat maakte hij bekend op het congres te Bussum  ‘Naar inclusiever onderwijs’. 

Voor de zomer vakantie 2020 wil hij dat deze nieuwe regeling in werking gaat. De bezwaren uit het veld worden meegenomen. Mocht er hier meer duidelijkheid over komen dan informeren we je.