Nieuws Onderwijs en Zorg

Onderzoek: Aansluiting houden op de arbeidsmarkt van de toekomst

Een onderzoek naar de gevolgen van de arbeidsmarktontwikkelingen voor leerlingen in het praktijkonderwijs

De Nederlandse arbeidsmarkt verandert snel. Zo werken we steeds vaker plaats- en tijdsonafhankelijk en op basis van tijdelijke of flexibele contracten.

Ook globalisering, en daarmee samenhangende outsourcing van werkzaamheden naar andere landen, en migratie raakt onze arbeidsmarkt. Net als de veranderende samenstelling van de beroepsbevolking.

Technologische ontwikkelingen, zoals robotisering en digitalisering, maken dat de aard en het aanbod van het werk wijzigt. Als gevolg van deze ontwikkelingen zullen banen verdwijnen, maar ook nieuwe banen ontstaan.

Het praktijkonderwijs wil kunnen inspelen op de veranderende arbeidsmarkt, dit om zijn leerlingen zo goed als mogelijk te kunnen leiden naar werk of klaar te stomen voor een vervolgopleiding. Hiervoor heeft de Sectorraad Praktijkonderwijs inzicht nodig in dergelijke veranderingen die haar leerlingen (gaan) raken.

In bijgaand onderzoek staat het praktijkonderwijs centraal en wordt ingegaan op de vraag: “Wat betekenen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de komende tien tot twintig jaar voor leerlingen in het praktijkonderwijs?” Dit onderzoek is ook interessant voor collega’s die werken met speciaal onderwijsleerlingen met een PRO-profiel.

Aansluiting houden op de arbeidsmarkt van de toekomst.pdf