Nieuws Onderwijskwaliteit

Plannen kabinet voor de eindtoets basisschool en wijziging eindtoets in doorstroomtoets

Leerlingen uit groep 8 moeten zich vanaf schooljaar 2022-2023 gelijktijdig op 1 april aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. Ook verandert de eindtoets in een doorstroomtoets. Dat staat in een wetsvoorstel waarover belanghebbenden tot en met 22 maart hun mening kunnen geven.

Het kabinet start een internetconsultatie over het Wetsvoorstel doorstroomtoetsen po.

internetconsultatie staat van 22 februari t/m 22 maart 2020 open voor het publiek.