Nieuws Passend Onderwijs

Verlenging inzet impulsmiddelen voor kwetsbare jongeren uit vso en pro

De Tweede Kamer heeft besloten om de impuls baankansen voor kwetsbare jongeren (de zogeheten ‘Segers-middelen’) met een jaar te verlengen met 8,5 miljoen, zodat deze ook voor het schooljaar 2020/2021 beschikbaar zijn.

Op veel plekken is een regionale infrastructuur opgebouwd met waardevolle expertise, die met de inzet van deze impulsmiddelen verder versterkt kan worden. De middelen gaan naar de centrumgemeenten die de middelen kunnen inzetten ten gunste van betere samenwerking en verbindingen tussen vso- en pro-scholen, gemeenten en bedrijven en instellingen.

De arbeidsmarktregio’s - gemeenten, scholen voor pro- en vso-onderwijs en werkgevers- worden opgeroepen om in afstemming met elkaar vorm en inhoud te geven aan de genoemde impulsmiddelen om daadwerkelijk een sluitende aanpak te creëren gericht op passende begeleiding en duurzame banen voor de kwetsbare jongeren van de pro- en vso-scholen.

Voor meer info: zie de site van de Rijksoverheid