Nieuws Expertise

Moties aangenomen

De Tweede Kamer nam deze week moties aan die werden ingediend in het algemeen overleg onderwijs en zorg. De aangenomen moties  m.b.t. de financiering van onderwijs & zorg en doorzettingsmacht zijn wellicht interessant.

Ontschotting zorg- en onderwijsmiddelen

Het onderwijs heeft te maken heeft met verschillende potten geld (namelijk onderwijs- en zorgmiddelen). Dit zorgt voor veel bureaucratie. Er zijn twee moties ingediend, één om de middelen voor onderwijs en voor ondersteuning en zorg in onderwijs te ontschotten. Een andere om het mogelijk te maken pilots te starten rond ontschotting van deze gelden. Beide moties zijn aangenomen.

Doorzettingsmacht met spoed

De gemeente en het samenwerkingsverband maken bindende afspraken om, bij stagnerende besluitvorming, één partij, team of functionaris de bevoegdheid te geven om – binnen gestelde kaders – te bepalen welke school of instelling verplicht is voor dit kind een passende onderwijs/zorgplek te bieden. Dit moet wat de Tweede Kamer betreft nu ook met spoed geregeld worden. Vóór 1 oktober 2020 verwachten leden dat een concreet wetsvoorstel naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. LECSO pleit ervoor om doorzettingsmacht landelijk eenduidig op dezelfde wijze te organiseren zodat onze scholen niet per regio of gemeente de kans lopen dat er sprake is van een andere werkwijze. Onze ervaring is dat bij een andere werkwijze dit kan leiden tot onnodige onduidelijkheid en bureaucratie.