Nieuws Algemeen

Vragen en maatregelen omtrent het coronavirus

Het coronavirus raakt ook het gespecialiseerd onderwijs. De PO-Raad en LECSO-SBOWerkverband adviseren schoolbestuurders en scholen om de informatie en richtlijnen van het RIVM en de lokale GGD te volgen. Maar waar lopen scholen tegen aan? Welke vragen leven er waar nog geen antwoord op is? En welke maatregelen en interventies treffen scholen? Om onze sector te ondersteunen en te bepalen hoe de PO-Raad hierop kan acteren, willen zij hier graag zicht op krijgen.

Hierdoor kan de PO-Raad knelpunten en vragen van bestuurders of scholen delen met relevante partijen zoals het RIVM en het ministerie van OCW. Interventies waar ook andere scholen hun voordeel mee kunnen doen, wordt gedeeld op de website van de PO-Raad. LINK

Het kabinet heeft besloten op dit moment scholen open te houden. De gedachte hierbij is dat kinderen en jongeren onder de twintig jaar normaliter aanmerkelijk minder risico lopen om besmet te worden met het virus. Daarnaast is het idee dat de maatschappelijke ontwrichting te groot is op het moment dat scholen sluiten, onder andere vanwege het effect op de gezondheidszorg en andere cruciale diensten en voorzieningen. 

De ministers gaven echter ook aan dat zij niet het onmogelijke van scholen verwachten. Medewerkers in het onderwijs met griepklachten of koorts dienen volgens het advies van de RIVM thuis te blijven. Op het moment dat er teveel leraren en/of onderwijsondersteunend personeel uitvallen en er geen vervanging beschikbaar is, moeten scholen soms klassen naar huis sturen of kunnen ze genoodzaakt zijn de deuren te sluiten.  Als de (medische) veiligheid van leerlingen  of medewerkers in het geding is hebben schoolbesturen uiteraard de ruimte om te handelen.

We weten nu dat meerdere besturen hebben besloten om hun speciaal onderwijsscholen te sluiten tot 31 maart (of langer). Fijn als dit het geval is dat dit ook bij LECSO bekend is. U kunt dit melden bij info@lecso.nl

Vragen over het coronavirus?

De Rijksoverheid heeft een speciaal telefoonnummer: 0800 - 1351, bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur. Voor vragen over het coronavirus in relatie tot de cao primair onderwijs kun je terecht bij een Helpdesk