Nieuws Algemeen

Scholen in Nederland gaan dicht tot 6 april!

Het besluit van de regering om tot 6 april alle scholen te sluiten, heeft voor iedereen grote consequenties. Wij weten dat veel van onze leden, directies en besturen, de laatste dagen al intensief overleg met elkaar voeren over de wijze waarop hier invulling aan moet worden gegeven. Temeer daar een deel van de doelgroep van het gespecialiseerd onderwijs niet zomaar drie weken thuis kan komen te zitten, zoals leerlingen met een grote structuurbehoefte, leerlingen die in een internaat van de jeugdzorg of zorginstelling zijn opgenomen, leerlingen met autisme of leerlingen met een intensieve zorgvraag.

Wij vertrouwen erop dat iedere school met de ouders van hun leerlingen in nauw overleg is over deze ingrijpende maatregel. Uit de gesprekken die wij daarover o.a. voeren met de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte Ieder(in), hebben wij begrepen dat veel ouders zich ongerust maken over het feit dat hun kind minstens drie weken verstoken blijft van een herkenbare dag- of zorgstructuur.

Het bieden van oplossingen hiervoor van de zijde van de school, het liefst in nauwe samenspraak met collega scholen, de gemeente, de lokale zorginstellingen en de ouders en/of verzorgenden, zou wellicht een deel van deze ongerustheid weg kunnen nemen.

Heeft u daarbij advies of ondersteuning nodig van LECSO, neem dan contact op met ons.