Nieuws Onderwijs en Zorg

Minister SLob: residentiële instellingen blijven in principe open

Vandaag hebben schoolbestuurders van gesloten residentiële instellingen te horen gekregen dat minister Arie Slob ( Onderwijs ) heeft besloten dat zij in principe open blijven. Het gaat hierbij om scholen bij gesloten jeugdzorginstellingen en justitiële jeugdinrichtingen. Juist voor deze jongeren is het belangrijk om structuur te houden.  Het is aan de scholen zelf om af te stemmen met leraren en ander onderwijspersoneel of zij open kunnen blijven of niet. Wel is het belangrijk dat gesloten residentiële instellingen de maatregelen van het RIVM moeten volgen: als onderwijspersoneel of leerlingen griepklachten krijgen, blijven zij thuis.