Nieuws Algemeen

Inventarisatie behoefte en beschikbaarheid devices

Om goed afstandsonderwijs te realiseren hebben leerlingen een device (laptop, tablet of chromebook) nodig. De afgelopen dagen zijn er prachtige initiatieven in de sector gezien van scholen die devices ter beschikking stellen. Ook is er met verschillende besturen gesproken over de beschikbaarheid van devices. Wij zien een enorme daadkracht en energie om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk te organiseren. Men wil graag, onderbouwd door een landelijk beeld, het gesprek voeren met partners, leveranciers, de gemeenten en het ministerie. Daarom is het belangrijk om de problemen, behoefte, bekostiging en beschikbaarheid van devices op landelijk niveau in kaart te brengen. Hierbij het verzoekt voor alle schoolbesturen om deze vragenlijst LINK in te vullen. Dank je wel!