Nieuws Algemeen

'Thuiszitters'

We krijgen veel geluiden uit het land waarin men de zorg uitspreekt voor die leerlingen die ‘last hebben’ van het niet naar school kunnen gaan. In eerste instantie was er terecht vooral veel aandacht voor de opvang van leerlingen met ouders in vitale beroepen. LECSO heeft daarbij ook aandacht gevraagd voor de specifieke kenmerken van onze leerlingen, die óf zelf, óf hun ouders erg veel moeite hebben met een veranderde structuur. Op veel plaatsen anticipeerden scholen voor speciaal onderwijs daar al op door toch één van hum scholen open te houden.

Vanmiddag heeft minister Slob een brief doen laten uitgaan waarin hij een aantal afspraken rond thuiszitters in het algemeen en kwetsbare thuiszitters in het bijzonder weergeeft. Zie bijlage.

Kamerbrief Continuïteit van het funderend onderwijs bij maatregelen tegen het coronavirus.pdf