Nieuws Passend Onderwijs

Staatsexamens?

Er is veel aandacht gevraagd voor de bijzondere positie van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) door de PO-Raad ook mede op verzoek van ons. Veel leden met vso-diplomagericht onderwijs brachten hun zorgen en suggesties over.  De PO-Raad is in gesprek gegaan met minister Slob.  Veel leerlingen in het vso nemen deel aan staatsexamens.

Wat nu we bekend is: voor kandidaten die deelnemen aan het Staatsexamen, zoals leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, gaan de college-examens, die half juni starten, vooralsnog door. Staatsexamenkandidaten worden gediplomeerd op basis van de resultaten van het college-examen.

Als er nog meer nieuws is over de staatsexamens houden de PO-Raad of LECSO je op de hoogte.

Zie bijgaande brief van 24 maart jl. van de ministers Slob en Van Engelshoven. In de andere bijlage de brief vanuit College van Toetsen en Examens m.b.t. de staatsexamens.

Gewijzigde aanpak eindexamen.pdf

2020-03-24 CE gaat niet door contactpersonen schoolleiding.pdf