Nieuws Passend Onderwijs

Devices voor onderwijs op afstand

De scholen zijn gesloten en leerlingen krijgen onderwijs op afstand. Hiervoor hebben de leerlingen een laptop, computer of tablet nodig. Dat is helaas niet voor alle leerlingen vanzelfsprekend, waardoor voor hen onderwijs op afstand niet mogelijk is. 

Wanneer er onvoldoende beschikbare devices binnen een schoolbestuur aanwezig zijn en het de gemeente ook niet lukt om extra devices te bekostigen, kunnen schoolbesturen een aanvraag doen bij SIVON. SIVON is de inkoopcoörperatie van schoolbesturen en aan hen is door het ministerie van OCW gevraagd om zoveel mogelijk laptops aan te schaffen om aan de grote vraag vanuit de schoolbesturen te voorzien. De verwachting is dat de vraag veel groter zal zijn dan het beschikbare aanbod. Daarom roepen zowel LECSO als de PO-Raad de schoolbesturen op om een goede inschatting te maken van de gezinnen die zelf niet over de middelen beschikken om een device aan te schaffen.

Via de webite van SIVON kan een offerteaanvraag gedaan worden, let op, dit kan tot en met donderdag 26 maart!

Voor meer informatie, de voorwaarden en de vervolgstappen klik hier