Nieuws Algemeen

Staatsexamen update

Info vanuit OCW over Staatsexamens

OCW werkt op dit moment erg hard aan een brief m.b.t. het Staatsexamen, waarvan het de bedoeling is dat deze aan het einde van de week naar de scholen gestuurd wordt. De inhoud daarvan betreft de wijze waarop OCW de vele vragen daarover de komende periode gaat aanpakken. Om die vragen helder te krijgen, hebben de PO-Raad en LECSO samen de afgelopen dagen een belronde gemaakt langs de scholen die met Staatsexamens te maken hebben. Het resultaat daarvan zal meegenomen worden als input voor de OCW-brief.

Fijn dat iedereen in deze tijden ook even de tijd heeft willen nemen om ons te woord te staan, want het helpt: nauwe samenwerking tussen LECSO, PO-Raad en ministerie betekent dat er zo goed mogelijk ingespeeld kan worden op deze bizarre situatie. Dank daarvoor!