Nieuws Onderwijskwaliteit

Servicedocument examens v(s)o

Beste leden,  middels een zogenaamd servicedocument ontvangt u van OCW informatie. De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn onvoorspelbaar en de informatie over de examens zijn daarom aan verandering onderhevig. Het document is gebaseerd op de huidige stand van zaken en zal worden aangevuld zodra er nieuwe informatie beschikbaar is.  U vindt ook informatie op Rijksoverheid.nl/examens. Bij aanvullende vragen kunt u contact opnemen met het Examenloket (examenloket@duo.nl of 079 323 29 99).

In de bijlage de aanbiedingsbrief en het service document.

Servicedocument VO examens.pdf

Aanbiedingsbrief servicedocument examens.pdf