Nieuws Onderwijskwaliteit

Verslag werksessie benchmark VSO, SO en SBO

Op 11 maart 2020 heeft er een werksessie benchmark VSO, SO en SBO plaastgevonden, georganiseerd door de PO-Raad en de VO-raad. Bestuurders en kwaliteitszorgmedewerkers konden tijdens de werksessie bijdragen aan de inrichting van de benchmark.

In eerdere sessies zijn thema's en indicatoren vastgesteld met medewerking van het regulier onderwijs. Deze zijn vastgelegd in praatplaten.  In de werksessie voor het VSO, SO en SBO zijn de praatplaten in groepen besproken en gedefinieerd voor het speciaal onderwijs.  Hierbij is bekeken welke thema's van belang zijn in het speciaal onderwijs, welke data er gegenereerd kan worden, maar ook welke dilemma's en aandachtspunten er zijn rondom benchmarken in het speciaal onderwijs.

Door middel van benchmark zou het voor besturen mogelijk moeten zijn om na te gaan hoe zij het doen ten opzichte van andere, vergelijkbare besturen. Tijdens de werksessie werd duidelijk hoe ingewikkeld dit is voor het speciaal onderwijs. Er is sprake van grote verschillen in schoolpopulaties. Ook worden er veel verschillende werkwijzes gebruikt en is er een gebrek aan uniformiteit waardoor het lastig is om scholen of besturen met elkaar te vergelijken.  

In de bijlage is de presentatie van de werksessie te vinden, waarin ook de gebruikte praatplaten zijn opgenomen.

POVO Benchmark werkgroep VSO 11 maart.pdf