Nieuws Onderwijskwaliteit

Onderwijs op afstand tijdens corona-crisis

Het besluit is genomen dat de fysieke sluiting van de scholen en de kinderopvang vanwege de coronacrisis ten minste nog tot en met 28 april voortduurt.

In de praktijk betekent dit dat de scholen zeker tot en met de meivakanties gesloten blijven. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat nodig is voor de periode daarna. De sluiting is buitengewoon ingrijpend, voor kinderen en voor hun ouders, voor leerlingen en studenten, voor alle onderwijsprofessionals en pedagogisch medewerkers.

In deze brief vanuit OCW wordt u geïnformeerd over:

  1. Opvang voor kinderen van een ouder met een cruciaal beroep
  2. Kwaliteit van onderwijs op afstand
  3. Ieder kind in beeld: onderwijs aan kinderen in kwetsbare posities
  4. Voorbereiding situatie na de meivakantie

Er wordt toegelicht welke afspraken gelden en welke aanvullende afspraken er met betrokken partijen zijn gemaakt in een poging om ervoor te zorgen dat in deze bijzondere tijden ieder kind zo goed als mogelijk in beeld blijft.

stand-van-zaken-onderwijs-op-afstand-tijdens-corona-crisis.pdf