Nieuws Arbeidstoeleiding

Thuiswerkopdrachten voor praktijkonderwijs en VSO (arbeid)

Juist nu scholen dicht zijn en het onderwijs door moet gaan, zijn zinvolle onderwijsactiviteiten die thuis gedaan kunnen worden voor leerlingen hard nodig. Om die reden heeft SLO vijf taakkaarten ontwikkeld met diverse thuiswerkopdrachten, specifiek voor leerlingen (vanaf 12 jaar) in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (uitstroom arbeid).

Taakkaarten

De taakkaarten bevatten praktische activiteiten voor schoonmaken, koken, verzorgen van plant of dier en klussen in huis. Leerlingen kunnen met deze taakkaarten zelfstandig thuis aan de slag. De taakkaarten zijn praktisch, sluiten aan bij de doelen voor taal en rekenen (1F) en passen bij uitstroom in de sectoren consumptief, groen, techniek en zorg & welzijn. De opdrachten kunnen los van elkaar en in willekeurige volgorde gedaan worden.

De keuze is aan de leerling of aan jou als leraar. Je zou er zelfs een ‘challenge’ van kunnen maken met je leerlingen: wie heeft de meeste taken goed uitgevoerd? Soms zal het fijn zijn als een ouder of verzorger of broer of zus ondersteunt en eventueel helpt met meedenken, spullen zoeken, een filmpje maken etc.

Op deze pagina zijn de taakkaarten voor zowel leerkrachten als leerlingen te downloaden https://slo.nl/thuisonderwijs/thuiswerkopdrachten-praktijkonderwijs/