Nieuws Algemeen

Update OCW coronacrisis nr 6

Hierbij het zesde Corona-nieuwsbulletin met informatie over de maatregelen die genomen worden in het onderwijs, in het kader van de coronacrisis.  Aan de orde komt:

  • kwetsbare leerlingen een plek of extra ondersteuning bieden;
  • kwaliteit van het afstandsonderwijs;
  • Inspectie van het onderwijs past haar werkzaamheden aan;
  • het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen.

M.b.t. het laatste punt (TLV) hebben we in onze nieuwsbrief (april 2020)  aangegeven wat het standpunt van Lecso hierin is.

Corona-onderwijsbulletin nmr 6.pdf

Onderwijs op afstand tijdens corona-crisis.pdf