Nieuws Algemeen

Informatie slaag-zakregeling en herkansingen examens

Vanuit OCW is er servicedocument gepubliceerd met meer informatie over de slaag-zakregeling en herkansingen voor het (staats)examen dit schooljaar.

Het ministerie geeft scholen informatie over de uitwerking van de maatregel  dat het centraal examen in het schooljaar 2019-2020 niet doorgaat. De informatie is alleen van toepassing op leerlingen die dit schooljaar het eindexamen in een aantal of alle vakken afleggen.  Versie 2 van dit document bevat een aanvulling op versie 1 toegespitst op de uitwerking van de slaag-zakregeling voor het schooljaar 2019-2020. De volledige regeling wordt zo snel mogelijk maar uiterlijk 1 mei gepubliceerd.

Servicedocument 2

Servicedocument 1

Staatsexamen

De minister laat in een Kamerbrief, zie bijlage, weten dat de huidige slaag-zakregeling zo veel mogelijk in stand blijft, en geldt ook voor leerlingen die het staatsexamen afleggen. Zoals bekend kunnen leerlingen dit jaar hun diploma halen door middel van het afleggen van de college-examens. 

We hebben o.a.  aangegeven dat het mogelijk zou moeten zijn dat er herkansingen voor deelcertificaten plaatsvinden. Helaas is nu de herkansingsmogelijkheid er alleen voor leerlingen die gezakt zijn en dit jaar met behulp van herkansingen alsnog hun diploma kunnen halen. De herkansingen zijn daardoor niet toegankelijk voor leerlingen die examen doen in een aantal losse vakken en dit jaar (nog) niet opgaan voor een diploma.

Voor leerlingen die deelcertificaten halen, was het nooit mogelijk te herkansen. Maar omdat er dit jaar geen centraal examen is om een eventueel laag cijfer op te halen, zorgt dit bij sommige leerlingen voor een lastige situatie. Er is ingezet op uitbreiding van de herkansingsmogelijkheid rondom deelcertificaten, dit bleek echter organisatorisch niet haalbaar.

Kamerbrief tijdelijke slaag-zakregeling examens vo.pdf