Nieuws Algemeen

Gespecialiseerd onderwijs vanaf 11 mei weer open

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en kinderopvang vanaf 11 mei weer open gaan. LECSO  heeft in de voorfase van het besluit van het kabinet middels twee brieven het standpunt van LECSO kenbaar gemaakt. Zie link 

Uiteindelijk is besloten dat:

 • Alle kinderen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs gaan vanaf 11 mei weer naar school. Leerlingen in het reguliere basisonderwijs gaan voor de helft van de tijd naar school. Leerlingen in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs gaan weer volledig naar school. Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs gaan nog niet naar school;
 • Scholen krijgen de ruimte om dit naar eigen inzicht in te vullen, mits per schooldag niet meer dan de helft van de leerlingen in het gebouw aanwezig is;
 • Er komt zo spoedig mogelijk een protocol van sociale partners beschikbaar. Daarin staan bijvoorbeeld de hygiëne-eisen, benutting van het gebouw en andere richtlijnen;
 • Kinderopvang gaat vanaf 11 mei weer open. VSO, TSO, BSO zijn alleen beschikbaar voor de kinderen die op die dag fysiek onderwijs volgen;
 • Noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen gaat ook na 11 mei door, en heeft prioriteit. Er is maatwerk mogelijk in het zoeken naar oplossingen door onderwijs en kinderopvang waarbij de gemeente een regierol heeft;
 • De focus ligt vanaf 11 mei op het fysieke onderwijs. Afstandsonderwijs krijgt na 11 mei een andere, mogelijk beperktere invulling dan de afgelopen weken, afhankelijk van de lokale situatie;
 • De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden;
 • Het personeel in de school houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar en houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de leerlingen;
 • Leerlingen en personeelsleden met klachten blijven thuis;
 • Medewerkers die kampen met griepachtige klachten blijven thuis en kunnen worden getest op het coronavirus;
 • Medewerkers die behoren tot de risicogroep (volgens richtlijnen van het RIVM) werken vanuit huis.
 • Medewerkers die vanwege een kwetsbaar gezinslid niet kunnen of willen werken, bespreken met hun schoolleider of het schoolbestuur wat haalbaar is, hetzelfde geldt voor leerlingen.

We begrijpen dat dit veel vragen oproept en dat we in vele gevallen voor serieuze uitdagingen gesteld worden. We zijn als LECSO beschikbaar voor uw vragen. Ook wij gaan aan de slag met de vragen die nu leven. Heeft u een vraag die niet op de checklist staat neem dan contact op via info@lecso.nl