Nieuws Onderwijs en Zorg

Heropening scholen

Na het besluit van het Kabinet om 11 mei weer open te gaan als SO en SBO zijn we daar met elkaar mee aan de slag gegaan. We denken nu al na over het VSO per 1 juni. In de brief in de bijlage praat het bestuur van LECSO en SBOwerkverband ons bij.

In de tweede bijlage het 'werkprotocol" waar ook LECSO/SBO heeft meegewerkt.  

In het protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de scholen weer opengaan. Het kabinetsbesluit tot het heropenen van de scholen is leidend. De protocollen kunnen worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk en is daarmee een levend document. Bij de heropening zijn scholen en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke.

Bijlage: Reactie LECSO-SBO Werkverband heropening scholen.pdf

Bijlage: protocol gespecialiseerd onderwijs.pdf

 


Het kabinet heeft bekend gemaakt dat scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en kinderopvang vanaf 11 mei weer open gaan. LECSO/SBOwerkverband is nauw betrokken geweest bij dit proces. Zo hebben wij in de voorfase middels twee brieven het standpunt van LECSO en het SBOwerkverband m.b.t. de uitgangspunten kenbaar gemaakt. Zie link. In het uiteindelijke kabinetsbesluit is daar een deel van terug te vinden, maar er liggen voor ons ook nog wel een aantal aandachtspunten, waarover we vrijwel dagelijks in goed overleg zijn met OCW.

Die aandachtspunten lichten wij nader toe in een berichtgeving die alle directeuren en bestuurders vandaag (woensdag 22 april) van ons hebben ontvangen. Die brief zal ook op de website geplaatst worden. LECSO/SBOwerkverband onderschrijven de besluiten van het kabinet, echter blijft daarbij steeds kritisch en aandacht vragen voor wat er in het veld leeft.

 In onderstaand overzichtje vindt u de belangrijkste zaken uit het kabinetsbesluit: 

  • Alle kinderen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs gaan vanaf 11 mei weer naar school. Leerlingen in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs gaan weer volledig naar school. Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs gaan, analoog aan de afspraken voor vo-leerlingen, nu nog niet, maar op 1 juni naar school;
  • Er komt van OCW zo spoedig mogelijk een protocol beschikbaar. Daarin staan bijvoorbeeld de hygiëne-eisen, benutting van het gebouw en andere richtlijnen;
  • Noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen gaat ook na 11 mei door, en heeft prioriteit. Er is maatwerk mogelijk in het zoeken naar oplossingen door onderwijs en kinderopvang en waarin de gemeente een regierol heeft;
  • De focus ligt vanaf 11 mei op het fysieke onderwijs. Afstandsonderwijs krijgt na 11 mei een andere, mogelijk beperktere invulling dan de afgelopen weken, afhankelijk van de lokale situatie;
  • De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden;
  • Het personeel in de school houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar en houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de leerlingen;
  • Leerlingen en personeelsleden met klachten blijven thuis;
  • Medewerkers die kampen met griepachtige klachten blijven thuis en kunnen worden getest op het coronavirus;
  • Medewerkers die behoren tot de risicogroep werken vanuit thuis; voor meer informatie zie link (richtlijnen RIVM)
  • Medewerkers die vanwege een kwetsbaar gezinslid niet kunnen of  ‘durven’ werken, bespreken met hun schoolleider of het schoolbestuur wat haalbaar is, hetzelfde geldt voor leerlingen.

We begrijpen dat dit veel vragen oproept en dat we in vele gevallen voor serieuze uitdagingen gesteld worden. We zijn als bureau beschikbaar voor uw vragen. Ook wij gaan aan de slag met de vragen die nu leven (zie tweede bijlage hieronder). Heeft u een vraag die niet op de checklist staat neem dan contact op via info@lecso.nl

 


Standpunt gespecialiseerd onderwijs bij heropening.pdf

Vragen heropening scholen (11).docx