Nieuws Algemeen

De Staat van het speciaal Onderwijs

In alle ontwikkelingen vandaag ook nog de Staat van het Onderwijs; natuurlijk is deze staat voornamelijk gebaseerd op ‘voor het corona tijdperk’.

Wat valt de inspectie van het onderwijs op in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Het aantal leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs is opnieuw gestegen. Direct na uitstroom uit het voortgezet speciaal onderwijs zijn de baankansen voor leerlingen uit het arbeidsmarktgerichte profiel beperkt.

De uitstroom naar werk verloopt volgens de inspectie van het onderwijs beter wanneer de arbeidsvoorbereiding van de school in samenwerking met reguliere praktijkscholen, werkgevers en gemeente gebeurt. Succesvolle voorbeelden hiervan verdienen navolging. Voor duurzame participatie moeten de jongeren met een beperking bovendien op blijvende zorg en begeleiding van werkgevers en overheden kunnen rekenen. De kwaliteitszorg van besturen van scholen voor (voortgezet) speciaal is nog in ontwikkeling. Men vindt dat vooral de resultaatverwachtingen die besturen en scholen formuleren over het verwachte eindniveau van hun leerlingen vaak onvoldoende is, waardoor niet duidelijk is of er noodzaak bestaat om op verbetering van de onderwijsresultaten te sturen.

In de bijlage de staat voor het speciaal onderwijs  en het technisch rapport.

Staat van het Onderwijs 2020 voortgezet speciaal onderwijs.pdf

technisch rapport Staat van het Onderwijs 2020 (voortgezet)speciaal onderwijs.pdf