Nieuws Onderwijs en Zorg

Protocol veilig leerlingenvervoer: anderhalve meter niet verplicht

Het leerlingenvervoer speciaal (basis)onderwijs kan van start

Met het gelanceerde protocol ‘veilig leerlingenvervoer en veilig kinderopvangvervoer’ kan het schoolvervoer en het kinderopvangvervoer met ingang van 11 mei van start gaan. Dat stellen ondernemersvereniging KNV Zorgvervoer en Taxi en vakbonden FNV en CNV vakmensen. Het protocol sluit aan op de algemene maatregelen van het RIVM en het protocol voor- en de werkwijze in het speciaal (basis)onderwijs en vertaalt deze naar maatregelen voor vervoerders en chauffeurs. 

Anderhalve meter niet verplicht in leerlingenvervoer, ouders wel op afstand

Het is niet nodig dat kinderen in het leerlingenvervoer onderling minimaal anderhalve meter afstand houden. Dit stelt het RIVM op basis van de protocollen voor het speciaal (basis)onderwijs. Ook hoeven er geen extra maatregelen genomen te worden om het contact tussen de chauffeur en de leerlingen te voorkomen. Persoonlijke beschermingsmiddelen of het plaatsen van een fysieke afscheiding zijn dus niet nodig. 

Lees voor alle andere afspraken bijgaand protocol.

Sectorprotocol leerlingen- en kinderopvangvervoer v2404020 (002).pdf