Nieuws Algemeen

Bewegingsonderwijs en heropenen SBO en SO

Er zijn vragen over hoe bewegingsonderwijs vorm te geven als straks de scholen voor het SO en SBO weer open gaan.  Het uitgangspunt van OCW is:

  • Binnen gymmen mag, ook op gemeentelijke sportlocaties
  • Hoe scholen uitvoering geven aan de gymlessen is aan de scholen zelf
  • Om risico op verspreiding van het virus verder te minimaliseren heeft het wel de voorkeur om bewegingsonderwijs zoveel mogelijk buiten te verzorgen
  • Echter: niet alle scholen hebben de beschikking tot een locatie buiten, of een leerlingenpopulatie waarbij buiten gymmen niet mogelijk is (denk aan speciaal onderwijs). In dat geval kan er ook binnen gegymd worden.
  • OCW vertrouwt erop dat de scholen dit in samenwerking met alle betrokkenen, waaronder de gemeente, op veilige wijze kunnen organiseren.
  • Voor bewegingsonderwijs adviseert het RIVM anders dan voor sportverenigingen. Bij sporten bij een lokale sportvereniging komen kinderen met nieuwe kinderen in contact, buiten school. Bij het onderwijs gaat het om een en dezelfde groep leerlingen.

RIVM richtlijn voor het onderwijs is gebaseerd op het gegeven dat er in kleine groepjes matig intensief  men gaat gymmen en  er geen menging met andere leeftijdsgroepen en andere scholen. Dat gebeurt wel in de buitenlucht, maar dan zijn de effecten lager. Dus vandaar dat sportverenigingen niet binnen mogen sporten.

LINK protocol bewegingsonderwijs