Nieuws Onderwijs en Zorg

Update vso-protocol, staatsexamen en herindicatie TLV’s

In de bijlage treft u de brief, zoals deze 11 mei jl. naar al onze leden per mail is verzonden, betreffende een update vso-protocol, staatsexamen en herindicatie TLV’s aan.

Tevens zijn de twee kamerstukken, waar in de update naar wordt verwezen, bijgevoegd.

brf. leden4 - LECSO-SBO Werkverband Update vso-protocol en Staastsexamens.pdf

Kamerbrief - Reactie op moties en vragen over o.a. examinering in het vso, voortkomend uit het notaoverleg onderwijs en corona van 29 april jonstleden.pdf

Kamerbrief - Reactie op motie Van Meenen Rog inzake diplomering op basis van school-eigen resultaten in het voortgezet speciaal onderwijs.pdf