Nieuws Algemeen

Herstart scholen

Deze week gaat het primair onderwijs, het gespecialiseerd onderwijs in de basisschoolleeftijd, kinderopvangcentra en de bso weer van start. Het voortgezet onderwijs bereidt zich voor om per 2 juni als ‘1,5 meter school’ open te gaan.

Op deze pagina een overzicht met protocollen, handreikingen, filmpjes en artikelen bomvol tips voor het weer naar school gaan.

Van elkaar kun je leren. Op deze pagina staat een overzicht van mooie voorbeelden van scholen en samenwerkingsverbanden.

Op deze pagina vind je praktijkvoorbeelden van scholen en samenwerkingsverbanden.