Nieuws Algemeen

Hoe stimuleer ik alle leerlingen om weer op school te komen?

Op de website weeraanwezigopschool.nl vind je betrouwbare informatie en antwoord op vragen die je kunnen helpen om ook de leerlingen die niet uit zichzelf komen, weer terug op school te krijgen.  De informatie wordt dagelijks aangepast op basis van de actuele stand van zaken en is specifiek bedoeld voor schoolleiders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren.

Voor mensen van het gespecialiseerd onderwijs is het misschien niet specifiek genoeg.  Maar mis je informatie? Dan is er de mogelijk om zaken aan te dragen dan wordt het erbij gezet.

Op de site staat informatie met juiste informatie over leerlingen die niet uit zichzelf op school komen.

  • Tips voor een gesprek met de leerling over zijn aanwezigheid
  • Tips voor een gesprek met ouders over veiligheid
  • Tips voor een gesprek met ouders over de aanwezigheid van hun kind
  • Adviezen voor een goede overgang van thuis naar school
  • Wat kan de leerplichtambtenaar voor mij doen?
  • Ik heb geen contact met mijn leerling, wat nu?
  • Wat moet ik doen als ik me zorgen maak over een leerling?

https://www.weeraanwezigopschool.nl/