Nieuws Onderwijs en Zorg

Laatste info Staatsexamens vso

18 mei 2020 

Staatsexamens in 2020.

In de bijlage vind je alle informatie die van toepassing is op alle staatsexamenkandidaten, waaronder leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso).

 


Bericht 14 mei 2020

In onze laatste update zijn wij uitgebreid ingegaan op het debat wat daarover in de Kamer is gevoerd. Op vrijdag 8 mei heeft minister Slob de Kamer laten weten dat hij de ingediende moties over dit onderwerp (diploma op basis van schoolresultaten) onuitvoerbaar achtte, waarop op woensdag 13 mei een spoeddebat over dat besluit volgde. Wij zijn blij dat de minister niet alleen uitstekend ingevoerd was op dit thema, maar ook consequent is gebleven: tegemoet komen aan wat leerlingen nodig hebben, maar daarvoor niet het stelsel van de Staatsexamens aanpassen.

Er werd op 13 mei een compromis bereikt, waarin minister Slob een vierde herkansing voor het volledige examen toevoegde en uitspraken deed over de vervolgopleiding van eventueel in eerste instantie gezakte vso-leerlingen.

Vanuit het bestuur is hierover een brief uitgekomen richting onze leden. Hierin worden de voorgestelde aanpassingen en de extra toezeggingen nog verder toegelicht.

In de bijlage treft u de brief.


Bericht 11 mei 2020

Update VSO-protocol en herindicatie TLV's 

Lees hier het bericht


brf. leden5 - LECSO Update vso-protocol en Staastsexamens.pdf

Informatie over het staatsexamen in 2020.pdf