Nieuws Algemeen

VSO protocol voorlopig nog niet uit

Zoals bekend heeft de PO-Raad het voortouw in het opstellen van de protocollen, zo ook voor het vso-protocol. Dat doen zij in zeer nauwe samenwerking met LECSO, zodat er een protocol uitrolt dat tegemoet komt aan de eigenheid van het gespecialiseerd onderwijs.

Naar verwachting doet het OMT op 18 mei uitspraken, die op 19 mei door het Kabinet worden vertaald naar richtlijnen en op basis daarvan hopen wij zo snel mogelijk het vso-protocol met u te kunnen delen.

Vanuit het bestuur is hierover een brief uitgekomen richting onze leden. Hierin wordt e.a. nog verder toegelicht.

In de bijlage treft u de brief.

 

brf. leden5 - LECSO Update vso-protocol en Staastsexamens.pdf