Nieuws Passend Onderwijs

Uitnodiging online ledenpeiling 20 mei a.s.

Zoals we eerder deze week al hebben laten weten, loopt het vso-protocol ongewenste vertraging op. Daar kunnen de partijen die daaraan werken (PO-Raad en LECSO) helaas weinig aan doen, aangezien wij op een aantal cruciale veiligheids- en gezondheidsonderwerpen een oordeel van het RIVM verlangen en het RIVM aangegeven heeft niet eerder dan begin volgende week met antwoorden te kunnen komen. En om het makkelijk te maken: ook het OMT zal begin volgende week met een update komen.

Dinsdagavond 19 mei a.s. staat er een persconferentie van premier Rutte gepland, waarin we ongetwijfeld meer zullen horen, o.a. gebaseerd op het RIVM en het OMT. Wij verwachten dat die informatie voldoende input gaat geven om het protocol te kunnen afronden, maar helemaal zeker is dat natuurlijk niet. Wat we ook verwachten is dat de 1,5m afstand regel gehandhaafd zal blijven, óók voor het onderwijs. Dat zal grote consequenties hebben voor de wijze waarop wij onze vso-scholen weer kunnen openen.

Wij hebben daar als LECSO wel een mening over, maar om tot een gedegen en vooral gedragen standpunt te komen, willen we daarover heel graag jullie gedachten horen. Hiervoor hebben wij op woensdag 20 mei a.s. van 16.30 – 17.30 uur een ZOOM-meeting gepland. Wetende dat zeer waarschijnlijk niet alle genodigden daar gevolg aan zullen kunnen geven, hopen wij toch van harte dat zoveel mogelijk van jullie kunnen deelnemen, zodat we met elkaar een goed beeld krijgen van wat wij belangrijk voor onze leerlingen vinden. Wil je deelnemen aan aan de Zoom meeting stuur dan een mail naar info@lecso.nl  waarna je de inloggegevens voor de meeting ontvangt.