Nieuws Algemeen

Voorlopig Protocol VSO en Toelichting LECSO

De sociale partners hebben een voorlopig protocol uitgebracht als handreiking bij de voorbereiding op de heropening van de school. In dit protocol staan voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne die opgevolgd dienen te worden en praktische adviezen voor de uitvoering van het protocol als de vso-scholen weer opengaan.

De term ‘voorlopig’ geeft aan dat het protocol nog aangepast kan worden. Dit zal dan met name zijn op basis van nieuwe inzichten en adviezen van het Outbreak Management Team en aanvullingen als het gaat om bijvoorbeeld het leerlingenvervoer. We hadden uiteraard liever nu al een definitief protocol willen publiceren, maar zijn afhankelijk van besluitvorming elders. Omdat de sector wel graag wil starten met de voorbereidingen, maken we dit alvast bekend. 

In de bijlagen de berichtgeving aan onze leden hierover, het voorlopig Protocol VSO en de Toelichting hierop.

De volgende linkjes in het kader van de toelichting zijn wellicht ook interessant:

  • De stand van zaken m.b.t. bewegingsonderwijs  KVLO 
  • Aanvullingen m.b.t. praktijkvakken: link

 

 

 

brief aan de leden protocol VSO.pdf

Protocol VSO.pdf

LECSO-toelichting op protocol vso def..pdf